Diensten

Wat is Parallel Opleiden?

Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt gaan snel. Dit gegeven is een uitdaging voor zowel opleidingen voor het beroepsonderwijs als voor de werkgevers die er voor moeten zorgen dat hun medewerkers up to date blijven. Het concept PARALLEL OPLEIDEN zoekt de win win. De werkgever denkt mee met de inhoud van de beroepsopleiding en verkrijgt op deze wijze invloed op de kennis en vaardigheden van de medewerker van de toekomst. De opleidingen in het beroepsonderwijs zorgen er voor dat docenten betrokken en geïnformeerd worden in de nieuwe ontwikkelingen van het beroep. De onderwijsaanbieder, een professional in scholing, ondersteunt de werkgever bij de nodige bij- en nascholingen van zijn medewerkers.

Zo worden de ontwikkeling op de arbeidsmarkt snel in de beroepsopleidingen geïmplementeerd en parallel worden de huidige werknemers geschoold.


  • Win win situatie


Het concept PARALLEL OPLEIDEN zoekt de win win.