LeermiddelenOntwikkeling van onderwijsproducten

RGOO kan in de rol van auteur of redacteur zowel naslagwerken (de theorie) als werkboeken (de praktijk) ontwikkelen in een breed scala van didactische formats. De kracht van RGOO hierbij is het talent om de lesmaterialen zo te ontwikkelen dat leerlingen en studenten zich betrokken gaan voelen bij hun opleiding. Ook ontwikkelt RGOO toetsen, examens en docententrainingen.

Opleiding Meubelstofferen

Beroepstaken voor de opleiding Meubelmaken / Interieurbouwer, mbo niveau 2

Beroepstaken voor de opleiding Allround Meubelmaken / Interieurbouwer, mbo niveau 3

  • Beroepstaken allround meubelmaker/(scheeps-)interieurbouwer niveau 3 (versie deelnemer)

  • Beroepstaken allround meubelmaker/(scheeps-)interieurbouwer niveau 3 (versie begeleider)


Strux

Lesmateriaal vmbo

Lesmateriaal voor het vmbo profieldeel Bouwen, Wonen en Interieur (BWI), bestaande uit:

  • Module P02 Bouwen vanaf de fundering
  • Module P03 Hout- en meubelverbindingen maken
  • Module P04 Design en decoratie
  • Keuzevak K04 Interieurbouw, stands en betimmeringen
  • Keuzevak K16 Meubelmaken
Voorbeeld opleiding vmbo BWI op Het Hooghuis te Oss

Digitale leermiddelen voor het MBO

Digitale leermiddelen voor het middelbaar beroepsonderwijs in de meubel- en (scheeps)interieurbouwbranche.

Lesmethode StruX

Deze lesmethode is bestemd voor jongeren in het praktijkonderwijs (pro) en in het voortgezet speciaal onderwijs (vso), maar ook voor jongeren zonder vooropleiding of met leerproblemen, MLK- of ZMLK-leerlingen en (ex) psychiatrische patiƫnten. Ook instellingen als de Sociale Werkvoorziening en Penitentiaire inrichtingen kunnen hun medewerkers een prima opleiding bieden via het Stappenplan houtbewerken. Na afronding van de drie delen behoort doorstromen naar een reguliere mbo-opleiding (niveau 1, Assistent houtbranche) tot de mogelijkheden.
Assistent bouwen, wonen en onderhoud deel 1
Assistent bouwen, wonen en onderhoud deel 2
Assistent bouwen, wonen en onderhoud deel 3

Leermiddelen

Ontwikkeling van lesmaterialen, toets- en examenproducten.

EVC

Certificering van werkervaring door middel van EVC-assessments

Doceren & trainen

Geven van lessen en colleges in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs

Contact

Wilt u meer weten? Neem dan vrijblijvend contact op.